Slide1 Slide2 Slide3

Economic development and sustainability improvement 

By promoting cooperation between companies and research organizations, TKI Solar Energy strives to strengthen economic development of the Dutch PV sector and accelerate the transition to greater sustainability of the Dutch energy supply as an enabler of large-scale PV implementation in the Netherlands. 

Joint development projects
leading to m
ore innovation

TKI Solar Energy stimulates collaboration between companies and research organizations to jointly develop new technologies and concepts for innovative PV products and related production processes. Our goal is to attain a better knowledge position and an improved economic position for the Dutch PV sector. 

Joint developments projects
leading to better PV systems

TKI Solar Energy focuses on the development of innovative PV systems and applications. Key elements in the TKI program include the development of components to optimize output of PV systems, physical integration into multifunctional building elements, and electrical integration with storage systems and smart grids. 

TKI URBAN ENERGY

De TKI Solar Energy is in december 2015 gefuseerd met de TKI Switch2SmartGrids en de TKI EnerGO tot de TKI Urban Energy. Per 1 januari 2016 zijn de websites van deze drie TKI’s bevroren en verloopt verdere communicatie via de website van TKI Urban Energy.

Deze TKI Solar Energy website blijft voorlopig nog wel bereikbaar. Er staat immers waardevolle informatie op over zonne-energieinnovatie in het algemeen en TKI projecten die de afgelopen jaren onder de vlag van de TKI Solar Energy zijn gestart en deels nog in uitvoering zijn.


 

TKI SOLARENERGY

Nederland heeft een uitstekende kennis- en technologiepositie op het gebied van zonnestroom, ofwel fotovoltaïsche zonne-energie (PV). Daarnaast neemt het gebruik van zonnestroomsystemen in ons land de laatste jaren sterk toe. Het TKI Solar Energy wil de ontwikkeling en toepassing van zonne-energie in Nederland verder versnellen en de toegevoegde waarde voor de Nederlandse economie zo groot mogelijk maken. Partners in projecten onder het TKI Solar Energy richten zich op de ontwikkeling van efficiënte, goedkope en duurzame zonnepanelen, inclusief de apparatuur en de materialen om die te maken. Ook werken zij aan de integratie van zonnestroomsystemen in de gebouwde omgeving, de infrastructuur en het elektriciteitsnet. Op dit moment participeren er in het TKI Solar Energy circa honderd bedrijven en kennisinstellingen. Dit aantal zal in de komende periode snel toenemen.


 

NL SOLARENERGY SectorApp

De Nederlandse zonne-energie sector heeft sinds kort zijn eigen app! Met deze app kunnen organisaties die actief zijn in de Nederlandse zonne-energiesector of daarin actief willen worden elkaar makkelijker vinden. In de app ziet u één oogopslag waar welke bedrijven, kennisinstellingen, en andere organisaties in de waardeketen van deze sector actief zijn en hoe u in contact kunt komen met voor u interessante partijen. Handig als u op zoek bent naar een samenwerkingspartner of naar bepaalde expertise voor uw eigen organisatie of het consortium waar u in samenwerkt. Na registratie in de app kunt u desgewenst ook geïnformeerd worden over voor u relevante activiteiten, beschikbare subsidies en geplande handelsmissies.  

 

Staat uw organisatie al geregistreerd in de app van de Nederlandse zonne-energie sector? Download gratis de NL SOLAR ENERGY SectorApp voor uw Apple- of Android- toestel in de Apple Appstore of the Google Playstore. Overigens, de functionaliteit van de app is ook beschikbaar via: http://sectorapp.tkisolarenergy.nl

Deelnemers in TKI Solar Energy projecten